Activitati economice - cadru general

Oraşul Dărmăneşti  este situat în Regiunea de Nord-Est, considerată a fi cea mai puţin dezvoltată regiune a României din punct de vedere economic şi din întreaga Uniune Europeană.  Produsul intern brut regional pe locuitor (PIBR/loc), în anul 2003, are cea mai mică valoare dintre toate regiunile, reprezentând 72,33% din valoarea produsului intern brut pe locuitor la nivel naţional.

Economia regiunii era, prin anii 1960, preponderent agrară, nivelul de trai fiind scăzut. Pentru anularea decalajului economic faţă de celelalte regiuni ale ţării, s-a efectuat o industrializare forţată în regiune, prin achiziţionarea de capacităţi moderne de producţie, fapt ce a determinat crearea unei culturi industriale, calificarea forţei  de muncă şi formarea unui număr mare de specialişti.

Economia oraşului Dărmăneşti a cunoscut diferite etape; fiecare reprezentând o caracteristică a perioadei respective. Oraşul cu localităţile aparţinătore are o fucţie economică mixtă agro-industrială. Localitatea Dărmăneşti detinea ponderea unităţilor economice, în special cele cu caracter industrial, axat pe prelucrarea ţiteiului, producerea energiei electrice, exploatarea  fondului forestier şi prelucrarea lemnului.

Alături de industrie, locuitorii au păstrat un mod de viaţă rural–suburban, axat pe activităţi agrozootehnice, în unitati mici, familiale, rezolvând problema urbană a serviciilor într-un mod mai mult sau mai puţin corespunzător, în funcţie de evoluţia societăţii, a modului de producţie şi a formelor de proprietate. Din 2003, unitatea reprezentativă a industriei oraşului Dărmăneşti şi-a întrerupt activitatea.
   
Sub aspect economic, oraşul Dărmăneşti a cunoscut diferite etape de dezvoltare, fiecare reprezentând o caracteristică a perioadei respective. Oraşul cu localităţile aparţinătoare are o funcţie economică mixtă, agro-industrială. Reprezentativă rămâne localitatea Dărmăneşti, care deţine ponderea unităţilor economice, dar un rol important pentru economia oraşului Dărmăneşti a fost rafinăria care prelucra ţiţeiul extras din zonă. Alte activităţi importante sunt: cele de producerea energiei electrie, exploatarea fondului forestier şi prelucrarea lemnului.

Alături de industrie, locuitorii au păstrat un mod de viaţă rural axat pe activităţi agrozootehnice, în unităţi mici, familiale. Condiţiile agropedologice şi de microclimat, care caracterizează  această zonă, determină practicarea unei agriculturi fărămiţată pe parcele individuale. În secorul industrial s-au produs unele mutaţii structurale determinate de evoluţia diferită a unor sectoare. Procesul de tranziţie a fost însoţit de o serie de fenomene  negative sociale şi economice. Astfel, unităţi mari eonomice cu profil industrial, în condiţiile reale de rentabilitate, nu şi-au putut acoperi cheltuielile de producţie, fiind obligate să-şi reducă activitatea, ceea ce a condus la disponibilizări. Reducerea activităţii şi apoi închiderea Rafinăriei a avut o influenţă negativă din punct de vedere economic şi social.

Actualizat la data de: 09/07/2012

Cautare

Galerie foto
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.