CAUTA

Cautare dupa secventa:
Tipul cautarii:
toate cuvintele   oricare dintre cuvinte   toata secventa
cautare aproximativa

Cauta doar in campurile:
Denumire   Descriere   Continut

Sorteaza rezultatele:
dupa relevanta   alfabetic

Rezultate afisate pe pagina:

» REZULTATELE CAUTARII IN PAGINI

Activitatea intreprinderii

Industria oraşului Dărmăneşti a avut ca unitate reprezentativă întreprinderea S.C. RAFINĂRIA DĂRMĂNEŞTI SA. După anul 1997, societatea a intrat într-un proces de restructurare, care a avut ca efect diminuarea numărului de salariaţi; din anul 2003, activitatea rafinărieri a fost întreruptă.
Activitatea industrială se realizează în 134 unităţi locale active. Unitatea locală este o întreprindere sau o parte a acesteia (atelier, fabrică, depozit, birou) situată la o adresă identificabilă. În acest loc se desfăşoară o activitate economică la care lucrează una sau mai multe persoane.
 
Evoluţia principalilor indicatori ai unităţilor locale active în anul 2006

Numărul de unităţi locale active
Cifra de afaceri
(mii RON)
Numărul mediu de salariaţi
Investiţii brute
(mii lei RON)
Investiţii nete
(mii lei RON)
224
57254
966
16047
3008

Evoluţia cifrei de afaceri realizată în medie pe o unitate locală activă  

2002
2003
2004
2005
2006
2728,2
1819
596,2
519,6
427,3

Cifra de afaceri realizată în medie pe un salariat din unităţile locale active (mii RON)  

2002
2003
2004
2005
2006
116,7
106,5
65,1
68,0
59,3

Spaţiul rural
Suprafaţa agricolă a oraşului Dărmăneşti după modul de folosinţă la 31 decembrie 2006

Fondul funciar
Suprafaţa
agricolă
din care :
Arabilă
Păşuni
Fâneţe
Vii
Livezi
27043
6438
1189
3313
1880
16
40

Terenul arabil este cultivat cu porumb, cartofi şi legume. Condiţiile agropedologice în care se încadrează teritoriul favorizează dezvoltarea sectorului zootehnic prin valorificarea păşunilor şi fâneţelor ce reprezintă, ca pondere, 16,5% din suprafaţa agricolă. Localitatea Dărmăneşti, satele apărţinătoare şi cartierele semiurbane au un caracter rural pronunţat. Aceasta a determinat dezvoltarea activitaţilor agrozootehnice, ce constituie un real potenţial.
Activitatea agricolă se desfăşoară numai în sectorul particular. Suprafaţa mică a terenului arabil, 19,13% din terenul agricol, nu permite practicarea unei activităţi agricole la scară mare. Situarea geografică a localităţii precum şi suprafaţa mare ocupată de pădure, 19.335,64 ha, reprezentând 71,10% din teritoriul administrativ, este favorabilă dezvoltării vegetaţiei forestiere.
Din punct de vedere al repartizării teritoriale a fondului silvic, cea mai mare parte a pădurilor se întind pe colinele şi platourile înalte din partea vestică a teritoriului. Vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin specii de stejar, fag, ulm, carpen, iar Lunca Trotuşului, prin specii hidrofore: salcia, răchita, arinul.
În această zonă nu sunt exploatări forestiere masive. Din masa lemnoasă exploatată o mare parte este folosită pentru prelucrare pe platformele agenţilor economici de profil. Se mai foloseşte pentru aprovizionarea populaţiei cu lemn de foc precum şi ca materie primă pentru diverse construcţii.

Actualizat la data de: 17/10/2017


Galerie foto
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.