Lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe pârâul Dărmăneasca, orașul Dărmănești, județul Bacău


Obiectul investiției: lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe pârâul Dărmăneasca, oraș Dărmănești, județul Bacău, prevede lucrări pentru apărarea împotriva inundațiilor și evitarea pagubelor produse de viituri pe teritoriul localității Dărmăneasca tranzitat de pârâul Dărmăneasca, prin:
- punerea în siguranță a locuințelor aflata în sectorul studiat și a drumului național DN 12A;
- mărimea secțiunii albiei minore prin reprofilarea acesteia în scopul realizării unei secțiuni capabile să tranziteze debitul corespunzător cerințelor normativelor în vigoare și al Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung
- protejarea malurilor în zonele expuse la eroziuni la viituri;
- asigurarea unei pante longitudinale care să nu aducă la afluiri ale patului albiei;
- completarea și asigurarea stabilității lucrărilor de regularizare a albiei realizate anterior.
Regularizarea scurgerii solide și lichide a cursurilor de apă, se poate realiza prin lucrări executate în albie, care nu modifică esențial regimul natural de scurgere (variații de nivel, pante, viteze, etc.) denumită regularizare în curent liber.

Proiectul este depus și se află în evaluare.

Valoarea totală a investiției conform S.F. 700.261,65, finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.


Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.