Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în orașul Dărmănești județul Bacău

     Sistemul de iluminat stradal al orașului Dărmănești este realizat în prezent din corpuri de iluminat închise, echipate în mare parte cu becuri spiralate de tip economic, aceste corpuri fiind amplasate pe stâlpii din beton ce aparțin E-ON DISTRIBUȚIE SA.
     Funcționarea sistemului de iluminat public stradal este asigurată de coexistența a două circuite electrice separate, amplasate pe aceeași rețea de stâlpi, circuite alimentate din posturi de transformare și acționate de puncte de aprindere de tip ceas programat sau celule de lumină.
     Analizând situația reală a calității iluminatului public stradal, prin realizarea unei Strategii energetice generale pentru orașul Dărmănești, aferentă anilor 2016-2020, au fost semnalate unele probleme ale respectivului sistem, printre care amintim:
     - lipsa de fiabilitate a corpurilor de iluminat echipate cu becuri economice, care au durata de funcționare destul de mică.
     - calitatea slabă a fluxului luminos care se transmite la nivelul carosabilului.
     - consumul energetic relativ mare și neeconomic, având în vedere dezvoltarea predominant liniară a zonelor de locuire, care necesită iluminat public stradal.
     - aspectul îmbătrânit al lămpilor stradale, care se transmite întregului confort urbanistic al orașului.
     - desele neconcordante în aprinderea lămpilor cu lumina naturală, ceea ce influențează negativ costurile publice aferente iluminatului stradal
     Prin realizarea acestei investiţii, se va asigura eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public și, implicit, a orașului Dărmănești. Realizarea acestei investiţii va contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor, prin obiectivele principale care se doresc a fi rezolvate prin intermediul acestui proiect: 
     - creșterea securității traficului rutier;
     - securitatea persoanelor și a bunurilor;
     - siguranță ambientală și confort urban;
     - estetica și calitate stradală;
     - reducerea consumului de energie electrică de 40-70 %, utilizând un sistem modern de gestionare a iluminatului;
     - diminuarea substanțială a costurilor de întreținere.
    La nivelul orașului nostru sunt necesare acţiuni de modernizare a rețelei de iluminat public stradal, care să contribuie la creșterea eficienței energetice, prin scăderea costurilor la consumul de energie electrică, astfel încât să se poată asigura o creştere economică la nivelul orașului şi condiții de viaţă decente pentru populaţie.
     Pentru rezolvarea obiectivelor enumerate mai sus, se va avea în vedere proiectarea specifică a următoarelor situații:
     - iluminatul căailor rutiere;
     - iluminatul zonelor rezidențiale;
     - luminatul zonelor comerciale;
     - iluminatul zonelor de odihnă, plimbare și agrement;
     - iluminatul parcurilor, scuarurilor și a zonei de centru civic;
     - iluminatul clădirilor publice și a monumentelor istorice locale.

     Proiectul de află în stadiul de propunere.
    Valoarea estimată a investiției este de 2.153.910,51 lei, finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală și cofinanțare de la Bugetul Local (39.442.72,00 lei).

 

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.