Modernizare străzi în oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău


     În vederea finanţării obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău”, vă prezentăm necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei:
     Prin realizarea acestei investiţii, se va asigura îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei din oraşul Dărmăneşti în care locuiesc aproximativ 12.247 persoane (conform rezultatelor definitive ale recensământului populaţiei şi locuinţelor 2011). Realizarea acestei investiţii va contribui la:
     • stoparea degradării infrastructurii şi menţinerea în exploatare a sistemului de transport;
     • aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin repararea şi modernizarea acesteia; 
     • înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie;
     • creşterea capacităţii de transport în vederea asigurării interconectării şi interoperabilităţii între rute şi moduri de transport;
     • promovarea tehnologiilor de transport ecologice;
     • ridicarea sistemului de transport la standardele tehnice şi la nivelul de servicii corespunzătoare cererii preconizate;
     • facilitarea şi ameliorarea conexiunilor între reţelele de transport judeţeană şi interjudeţeană;
     • facilitarea accesului în regiune în condiţii normale de confort şi de securitate;
     • aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiţii bune de siguranţă în circulaţia auto;
     • asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală;
     • asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului, în condiţii cât mai bune;
     • realizarea unui mediu mai curat şi cu un confort mai bun pentru cetăţenii oraşului;
     • atragerea de investitori şi implicit crearea de noi locuri de muncă;
     • reducerea cheltuielilor de întreţinere a infrastructurii urbane;
     • economisirea timpului şi a carburanților;
     • reducerea costurilor de operare a autovehiculelor; 
     • îmbunătățirea capacității portante.;
     • dezvoltarea socială a comunității din oraş.
     Străzile studiate (în număr de 26, reprezentând 20,523 km) se află situate in intravilanul oraşului Dărmănești și aparțin domeniului public fiind în administrarea primăriei, având destinația și folosința actuală conform PUG –cai de comunicații (străzi) .
     Nivelul de viabilitate al acestor străzi este scăzut: lipsa şanţurilor sau rigolelor pentru colectarea și scurgerea apelor pluviale, podeţe tubulare insuficiente care să asigure trecerea apelor pluviale la intersecţiile cu drumurile laterale, face ca accesul locuitorilor din cartiere să devină greoi deoarece apa stagnează pe partea carosabilă și degradează platforma drumului.
     Intrările în curţi sunt amenajate prin podeţe din lemn sau tuburi metalice de diverse dimensiuni amplasate peste şanţul din faţa proprietăţii.
     Utilitatea publica şi modul de încadrare în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului ale străzilor studiate nu poate fi decât oportună deoarece deserveşte zone de interes public şi servicii de interes general.
     Străzile ce sunt propuse pentru modernizare: Chimiei, Teiului, Nemira, Arțarilor, Alunului, Poiana, Dumbravei, Mioriței, Lalelelor, Taberei, Stejarului, Muncii, Victoriei, Luncii, Primăverii, Buciumului, Gării, Energiei, Căprioarei, Stadionului, Rafinăriei, Minerilor, Fabricii, Fabricii 2, Maguricei, Zefirului.

     Proiectul este depus și se află în evaluare.
    Valoarea totală a investiției conform S.F. 32.454.620 lei din care:
    - 31.652.838,00 lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală
    - 801.484,00 lei din Bugetul Local

 

  • 1 (285 kB)
  • 2 (279 kB)
  • 3 (220 kB)
  • 4 (267 kB)
  • 5 (239 kB)
Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.