Modernizare drumuri de interes local – str. Livezi si str. Lapoș, din cartierul Lapoș, oraș Dărmănești, jud. Bacău”,

     Prin realizarea acestei investiţii, se va asigura îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei din cartierul Lapoș, oraşul Dărmăneşti în care locuiesc aproximativ 1200 persoane (conform rezultatelor definitive ale recensământului populaţiei şi locuinţelor 2011). Realizarea acestei investiţii va contribui la:
• stoparea degradării infrastructurii şi menţinerea în exploatare a sistemului de transport;
• aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin repararea şi modernizarea acesteia;
• înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie;
• facilitarea accesului mijloacelor de intervenție (ambulanță, pompieri) și a serviciilor care asigură utilitățile de interes public (salubritate, iluminat public, distribuție electricitate, gaze, apă);
• crearea de condiții pentru înființarea de trasee de transport public local de calatori;
• creşterea capacităţii de transport în vederea asigurării interconectării şi interoperabilităţii între rute şi moduri de transport;
• ridicarea sistemului de transport la standardele tehnice şi la nivelul de servicii corespunzătoare cererii preconizate;
• facilitarea şi ameliorarea conexiunilor între reţelele de transport;
• facilitarea accesului în regiune în condiţii normale de confort şi de securitate;
• aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiţii bune de siguranţă în circulaţia auto;
• asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală;
• asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului, în condiţii cât mai bune;
• realizarea unui mediu mai curat şi cu un confort mai bun pentru cetăţenii oraşului;
• atragerea de investitori şi implicit crearea de noi locuri de muncă;
• reducerea cheltuielilor de întreţinere a infrastructurii urbane;
• economisirea timpului şi a carburanților;
• reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;
• îmbunătățirea capacității portante;
• dezvoltarea socială a comunității din oraş.
     Proiectul are în vedere modernizarea și reabilitarea a doua drumuri de interes local, situate în intravilanul și extravilanul orașului Dărmănești, drumuri ce se află în administrarea Consiliului Local Dărmănești.
     Drumul de interes local Lapoș, DC 134 Lapoș, are pornire din DN 12A, cu un prim sector denumit str. Livezi si se continuă cu sectorul denumit str. Lapoș. Acestor două sectoare li se adaugă un drum lateral, cunoscut ca zona Razor. Lungimea totală a drumurilor este de cca. 4344 ml.
     Starea actuală a acestor drumuri este una deficitară, cu un carosabil deteriorat, chiar impracticabil, ceea ce îngreunează mult circulația auto și pietonală. Accesul auto și pietonal în cartierul Lapoș se realizează destul de dificil, lucru care are numeroase efecte negative asupra întregii comunități din zonă.
     Nivelul de viabilitate al acestor drumuri este scăzut: lipsa şanţurilor sau rigolelor pentru colectarea și scurgerea apelor pluviale, podeţe tubulare insuficiente care să asigure trecerea apelor pluviale la intersecţiile cu drumurile laterale, face ca accesul locuitorilor din cartiere să devină greoi deoarece apa stagnează pe partea carosabilă si degradează platforma drumului.

     Proiectul este depus și se află în evaluare.

     Valoare totală a investiției conform S.F. 5.423.849,00 din care:
     - 4.850.351.00 lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală
     - 573.498,00 lei din Bugetul Local


  • Plan (327 kB)
  • 1 (246 kB)
  • 2 (268 kB)
  • 3 (313 kB)
  • 4 (293 kB)
  • 5 (255 kB)
  • 6 (238 kB)
  • 7 (351 kB)
Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.