Înființare Centru de zi pentru persoane vârstnice în orașul Dărmănești, județul Bacău


     Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele vârstnice prin înființarea unui Centru de zi.
     Obiective specific proiectului
     Consiliere și suport psihologic, social și juridic desfășurat în cabinete de specialitate (cabinet psihologic, juridic etc.). Consilierea psihosocială poate fi individuală și de grup și este asigurată de către un medic specialist psiholog. Acest obiectiv își propune să ofere persoanelor vârstnice (și în funcție de caz, și familiilor acestora), atât suportul emoțional sau psihologic necesar, cât și un "ascultător", soluționând astfel o problemă specifică persoanelor vârstnice care manifesta dorința și nevoia de a conversa cu cineva pe diferite teme.
     Prevenirea și ameliorarea afecțiunilor respiratorii, cardiace și locomotorii prin înființarea microsalinei în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice. Microsalina amenajată în demisolul clădirii oferă următoarele beneficii: temperatura constantă a aerului permite procesul de adaptare şi aclimatizare a organismului; umiditatea relativă cu variaţii minime are efecte benefice asupra căilor respiratorii permiţând aparatului mucociliar să lucreze optim în atmosferă saturată şi la temperatura corpului; prezenţa aerosolilor de sare sub formă de particule solide; aeroionizarea din interiorul microsalinei este la nivelul aerului exterior oferind efecte curative; concentraţia alergenilor este practic zero la care se adaugă lipsa aeropoluanţilor şi germenilor patogeni.
     Stimulare intelectuală și socializare prin activități și jocuri logice (şah, scrable, sudoku), de societate (rummy, table, cărţi), jocuri de perspicacitate (diverse concursuri și competiții tematice), activarea memoriei şi îndemânare (rebus, puzzle, integrame, hobby creativ, meșteșuguri, pictură), discuții pe diferite teme (cărți, filme, evenimente curente și citirea presei).
     Informarea și accesul la beneficiile multimedia, prin participarea în cadrul Centrului de zi la serii de cursuri cu largă audienţă pentru vârstnici pe teme de interes medical specifice vârstei a treia: kinetoterapie, fitoterapie, tratamente naturiste, alimentaţie/diete naturiste, auto-masaj, masaj ocular, tincturi, decocturi, apiterapie, meloterapie, cromoterapie, talasoterapie etc. De asemenea, Centrul de zi oferă consiliere și suport multimedia pentru persoanele vârstnice în vederea adaptării la cerințele tehnologice ale prezentului.
     Asigurarea facilității accesului la Centrul de zi prin transportul persoanelor vârstnice fără posibilitate de deplasare și/sau cu dezabilități, de la domiciliu până la Centrul de zi și retur. Acest obiectiv va fi realizat cu ajutorul achiziționării unui autoturism dotat corespunzător și pentru persoanele cu dezabilități.
     Întreținerea fizică și recuperarea medicală de specialitate în cabinet de kinetoterapie, în care se efectuează consultații medicale, terapii de recuperare, kinetoterapie, de întreținere musculară și de relaxare. Cabinetul medical este echipat și dotat corespunzător cu aparatură, echipamente și ustensile medicale la standarde medicale.
     Prezentul proiect va fi implementat intr-un cadru social în care populația vârstnică reprezintă un procent de 16,13 % din totalul de 12 247 de persoane cu domiciliul stabil în orașul Dărmănești.
     Deoarece prezentul proiect are ca obiectiv specific creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale având ca țintă grupul vulnerabil "persoane vârstnice", el țintește de asemenea și oferirea de servicii sociale persoanelor defavorizate: persoane cu dezabilități sau de etnie romă. În acest sens, infrastructura clădirii, serviciile și activitățile desfășurate în cadrul centrului de zi vor fi adaptate pentru integrarea acestor doua categorii.
     Justificare
     Investiția propusă presupune înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice în orașul Dărmănești în Strada Dumbravei nr. 7. Lucrările principale pentru realizarea acestui centru de zi presupune reabilitarea, transformarea si modernizarea construcției existente sub denumirea de Pavilion interne corp C3 aflata în prezent în stadiu avansat de degradare, dotarea cu echipamente, aparatura și mobilier necesar, achiziția unui mijloc de transport în vederea asigurării accesului persoanelor vârstnice cu probleme locomotorii sau cu dezabilități la serviciile și activitățile Centrului de zi.
     Înființarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice și cu dezabilități în orașul Dărmănești vine pe un fond de necesitate, nemaiexistând o altă unitate de acest gen în incinta orașului sau în împrejurimi.

     Proiectul este depus în aplicația MYSmis și se află în avaluare.

     Valoare totală a investiției este de 2.720.325,63 lei din care:
     - 2.675.153,66 lei finanțare prin Programul Operațional Regional
     - 45.171,97 lei din Bugetul Local

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.