Creșterea eficienței energetice a obiectivului Școala Lapoș, din cartierul Lapoș, oraș Dărmănești, județul Bacău

     Obiective propuse
     Prin măsurile propuse de intervenție asupra clădirii (anvelopa clădirii), respectiv a instalațiilor aferente (instalații de încălzire, apă caldă menajeră, ventilații cu recuperare de căldură, sisteme eficiente de iluminat, echipamente ce utilizează surse regenerabile), se urmărește reducerea consumului de energie finală în primul rând, și primară în al doilea rând, astfel încât să poată fi realizat obiectivul general menționat mai sus. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv specific se vor propune masuri specifice de reabilitare a anvelopei, respectiv eficientizarea instalațiilor existente și propunerea unei instalații noi care să conducă la o eficiență energetică crescută, în sensul satisfacerii unui confort higrotermic optim în interiorul clădirii
     În prezent clădirea nu este racordata la sistemul centralizat de termoficare, folosind încălzire prin centrală termică pe lemn. Proiectul cuprinde o clădire al cărui regim de ocupare este semipermanent, funcționând după un program educațional de luni-vineri (între orele 8-16), minim 8 luni pe an. În acest spațiu se desfășoară în prezent activități sociale, de educație și învățământ.
     Pe subansambluri, clădirea nu respectă rezistențele minime corectate impuse de normele în vigoare. Menționăm că proiectul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI.
     Conform obiectivelor priorității de investiție: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, prin reabilitarea termică a clădirii publice, proiectul răspunde prin reducerea cu 37,45% al emisiilor de CO2 și cu 41,37% consumul de energie primară, conform indicatorilor tehnico-economici prezentați în Documentația de avizare a lucrărilor. Execuția lucrărilor propuse duce la scăderea consumului de energie, la utilizarea pentru asistență și suport educațional și de învățământ al spațiului cu destinație – școală gimnazială și la reducerea riscului de deteriorare a fundațiilor prin acumularea de ape meteorice la nivelul infrastructurii.
     Din cauza faptului că spațiile de învățământ nu satisfac condițiile de confort higrotermic, personalul didactic și elevii acuzând disconfort termic în timpul desfășurării orelor de curs, s-au prevăzut măsuri de anvelopare a clădirii care să respecte cerințele minime a rezistențelor termice corectate pe subansambluri, încadrarea consumului de energie primară a clădirii în valoarea de 123 kWh/mp/an. Funcționarea defectuoasă a centralei termice a impus schimbarea acesteia cu o centrală mai eficientă din punct de vedere energetic, funcționând pe combustibil solid, care este menită să preia consumurile de vârf, iar consumul de energie pentru încălzire și consumul de apă caldă menajera să fie preluat de către pompa de căldură. Pentru reducerea consumului de energie pentru prepararea apei calde menajere s-au prevăzut panouri cu tuburi vidate.
     Necesitatea asigurării aerului proaspăt în sălile de clasă se realizează prin dispunerea de ventilatoare de încăperi cu recuperatoare de căldură.
     Pentru eficientizarea transferului căldurii la consumator s-a propus păstrarea radiatoarelor de oțel existente și instalarea sistemului de încălzire în pardoseală.
     La ferestre se montează rulouri exterioare din aluminiu care, au un important rol funcțional: controlul luminii în încăpere, rezistență la impact, izolație fonică și termică suplimentară, protecție împotriva intemperiilor, etc.
     Prin execuția trotuarelor perimetrale se reduce riscul de infiltrații a apelor pluviale din exterior și acumularea lor.
     Se estimează că odată cu crearea noilor condiții de învățare superioare, numărul elevilor va crește, deoarece în cartierul Lapoș este un efectiv de circa 25 de preșcolari care urmează a studia în cadrul școlii în viitor. De asemenea, există posibilitatea și dorința înscrierii unui număr de copii din cartierele învecinate.
     Acest fapt va influență nivelul de pregătire școlara în viitor. Reabilitarea termică, reabilitarea sistemului de încălzire a școlii Lapoș duce la creşterea participării elevilor la procesul educaţional prin prezenta elevilor la ore, prezență ce pe viitor va avea ca rezultat un nivel crescut al competenţelor profesionale în relaţia cu piaţa muncii de la nivel local va duce la rezolvarea problemei şomajului în rândul tinerilor.
     Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii și profesorii de la Școala generală Lapoș. Grupul țintă include 64 elevi de vârstă gimnazială, copii preșcolari și activează 15 profesori. Se estimează ca odată cu crearea noilor condiții de învățare superioare, numărul elevilor va crește, deoarece în cartierul Lapoș este un efectiv de circa 25 de preșcolari care urmează a studia în cadrul școlii în viitor. De asemenea, există posibilitatea și dorința înscrierii unui număr de copii din cartierele învecinate.
     Reabilitarea termică a școlii Lapoș duce la creşterea participării elevilor la procesul educaţional prin prezenta elevilor la ore, prezența ce pe viitor va avea ca rezultat un nivel crescut al competenţelor profesionale în relaţia cu piaţa muncii de la nivel local va duce la rezolvarea problemei şomajului în rândul tinerilor. Pe termen lung, beneficiarii indirecți ai proiectului sunt toți locuitorii orașului Dărmănești.
 

Proiectul este depus în aplicația MYSmis și se află în evaluare.

 

 

     Valoare totală a investiției conform S.F. 1.094.261,46 lei din care
     - 1.072.923,36 lei prin Programul Operațional Regional
     - 21.338,10 lei din bugetul beneficiarului

 

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.