Creșterea eficienței energetice a obiectivului Pavilion Interne (Corp 5), din str. Dumbravei, nr. 7, orașul Dărmănești, județul Bacău


     Pentru îndeplinirea acestui obiectiv specific se vor propune măsuri specifice de reabilitare a anvelopei, respectiv eficientizarea instalațiilor existente și propunerea unei instalații noi care să conducă la o eficiență energetică crescută, în sensul satisfacerii unui confort higrotermic în interiorul clădirii.
     Clădirea Pavilion interne (Corp C5) datează din anul 1895 și a funcționat în trecut ca spital, aflându-se actualmente într-un stadiu avansat de degradare în ansamblul sau. În prezent, imobilul deține spații cu funcțiuni de asistență socială (centru de cazare al sinistraților) și spatii închiriate cu destinație de asistență medicală (Stomatologie și Medicină de familie). După reabilitarea imobilului se propune ca solicitantul să fie ocupantul spațiului prin oferirea de servicii de asistență socială (centru de cazare a sinistraților, a femeilor abuzate/maltratate etc.), respectiv păstrându-se procentul de sub 10% din aria utilă a imobilului cu închirierea spațiilor unor operatori economici specializați în servicii medicale de specialitate. Proiectul cuprinde o clădire al cărui regim de ocupare este semipermanent, funcționând după un program de luni-vineri (între orele 8-16), 5 zile pe săptămână minim 8 luni/an pentru cabinetele medicale care funcționează în clădire și un program permanent pentru cazarea persoanele sinistrate sau abuzate care beneficiază de spațiul dedicat alocat de către primăria Dărmănești în clădirea Pavilion interne C5. În prezent clădirea nu este racordata la sistemul central de termoficare, folosind încălzire centrală cu centrală termică pe gaz metan. Din totalul Suprafeței utile de 346,81 mp, cabinetele medicale ocupă suprafețe de 14,27 mp și 14,56 mp. Ocupanții spațiilor închiriate au fost selectați printr-o procedură transparentă și nediscriminatorie, conform legislației în vigoare.
     Datorită defrișărilor masive din zonă și a neamenajării albiei inferioare a râului Trotuș, anual au loc inundații în zona orașului Dărmănești (potrivit secțiunea 2.4 din Planul de Management al riscului la inundații realizat de către Administrația Bazinală de Apă Siret). În această perioadă a inundațiilor, numeroase gospodarii rămân izolate și nefuncționale. Primăria Dărmănești prevede cazarea temporară a persoanelor din gospodăriile inundate în clădirea Pavilion Interne Corp C5 și susținerea acestora financiar până la posibilitatea întoarcerii acestora la gospodăria proprie. De asemenea, Centrul de Asistență Socială din Dărmănești, aferent Primăriei Dărmănești, asigură consiliere pentru femeile abuzate și maltratate din orașul Dărmănești și din împrejurimile acestuia. Conform AJPIS, singurul furnizor acreditat de servicii sociale din Dărmănești o reprezintă Primăria Dărmănești. Primăria Dărmănești are prevăzut un plan de management al spațiului. Prin prezentul proiect se va informa populația orașului Dărmănești prin intermediul media, radio și televiziune locală, despre amenajarea spațiilor pentru persoane aflate în situații de criza în incinta clădirii C5. De asemenea, vor fi publicate numere de contact în caz de urgență și va fi desemnată o persoană din cadrul Departamentului de Asistență socială care va fi responsabilă de acest aspect. Conform obiectivelor priorității de investiție: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, prin reabilitarea termică a clădirii publice, proiectul răspunde prin reducerea cu 75,41% al emisiilor de CO2 și cu 53,16% consumul de energie primară, conform indicatorilor tehnico-economici prezentați în Documentația de avizare a lucrărilor. Execuția lucrărilor propuse duce la scăderea consumului de energie, la utilizarea pentru asistență socială și medicală a spațiului cu destinație – cabinete medicale și la reducerea riscului de deteriorare a fundațiilor prin acumularea de ape meteorice la nivelul infrastructurii. Din cauza faptului că spațiile de cabinete medicale nu întrunesc condițiile de confort higrotermic, personalul medical și pacienții acuză disconfort termic și umiditate ridicată în timpul desfășurării investigațiilor medicale. În acest sens s-au prevăzut măsuri de anvelopare a clădirii care să respecte cerințele minime a rezistențelor termice corectate pe subansambluri, încadrarea consumului de energie primară a clădirii în valoarea de 149 kWh/mp/an. Funcționarea defectuasă a centralei termice a impus schimbarea acesteia cu o centrală mai eficientă din punct de vedere energetic. Aceasta este menită să preia consumurile de vârf, iar consumul de energie pentru încălzire și consumul de apă caldă menajeră să fie preluat de către pompa de căldură. Pentru reducerea consumului de energie pentru prepararea apei calde menajere s-au prevăzut panouri cu tuburi vidate. Este necesară și schimbarea învelitorii, cea actuală neîndeplinind condițiile optime de izolare. Noua învelitoarea va fi din țiglă metalică. Necesitatea asigurării aerului proaspăt în cabinetele medicale se realizează prin dispunerea de ventilatoare de încăperi cu recuperatoare de căldură. La ferestre se montează rulouri exterioare din aluminiu care, au un important rol funcțional: controlul luminii în încăpere, rezistență la impact, izolație fonică și termică suplimentară, protecție împotriva intemperiilor, etc.

     Grup țintă
     În prezent, în cadrul clădirii Pavilion Interne (Corp C) funcționează doar două cabinete medicale, fiecare cu cate un medic specialist: Medicina de familie și Stomatologie. Numărul de pacienți estimativ anual existenți la medicul de familie este de cca. 1800 pacienți; iar la medicul stomatolog de 650 de pacienți.
Din cauza condițiilor de disconfort termic s-au purtat discuții între Primăria orașului Dărmănești și medicii care activează în cadrul cabinetelor medicale, aceștia din urmă exprimându-și nemulțumirea și dorința de a părăsi locația. În vederea reabilitării termice prin prezentul proiect, ocupanții clădirii (personalul medical) și bolnavii care frecventează cabinetele medicale și-au exprimat acordul și susținerea în acest sens.
     Reabilitarea termică a clădirii Corp C5 duce la creşterea accesului cetățenilor orașului la un spațiu care corespunde normelor și cerințelor în vigoare, obținerea satisfacției pacienților, asigură servicii medicale excelente pentru satisfacerea necesităților și așteptările cetățenilor. Beneficiarii direcți ai rezultatelor proiectului sunt personalul medical și bolnavii care frecventează cabinetele medicale, și indirect, populația și Primăria orașului Dărmănești.
     Clădirea beneficiind de un spațiu disponibil, se preconizează că va fi ocupat și de alte cabinete medicale de altă specializare, ceea ce va crește nivelul serviciilor medicale de pe raza orașului Dărmănești. De asemenea, în clădirea Pavilion Interne C5 se vor amenaja spații pentru locarea temporară a persoanelor aflate în situații de criză: femei abuzate și/sau maltratate fizic, persoane sinistrate în urma incendiilor și inundațiilor etc. Cabinetele aflate în incinta clădirii, precum și cele care se preconizează ca vor funcționa în cadrul clădirii vor asigura suportul medical de specialitate pentru persoanele aflate în situație de criză, neexistând un spital la ora actuală.
    

Proiectul este depus în aplicația MYSmis și se află în evaluare.

     Valoare totală a investiției conform S.F. 1.274.895,51 lei din care
     - 1.251.399,65 lei prin Programul Operațional Regional
     - 23.495,86 lei din bugetul beneficiarului

 

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.