Creșterea eficienței energetice a obiectivului Cămin Cultural Lapoș, din cartierul Lapoș, oraș Dărmănești, județul Bacău

     Primăria Dărmănești ocupă și utilizează imobilul Cămin cultural prin desfășurarea de activități sociale, culturale și de educație, urmând ca și în viitor să îl administreze prin departamentul specializat. Proiectul cuprinde o clădire al cărui regim de ocupare este semipermanent, funcționând după un program de luni-vineri (intre orele 8-20) și sâmbătă-duminică în funcție de cererea locuitorilor orașului Dărmănești în sezonul estival. În prezent clădirea nu este racordată la sistemul central de termoficare, încălzirea realizându-se cu o soba pe lemne care nu asigură condițiile optime de climat interior în sezonul rece.
     Conform obiectivelor priorității de investiție: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, prin reabilitarea termică a clădirii publice, proiectul răspunde prin reducerea cu 38,01% al emisiilor de CO2 și cu 29,59% consumul de energie primară, conform indicatorilor tehnico-economici prezentați în Documentația de avizare a lucrărilor. Execuția lucrărilor propuse duce la scăderea consumului de energie, la utilizarea pentru suport cultural, educațional și social al spațiului cu destinație – Cămin cultural pe tot parcursul anului și la reducerea riscului de deteriorare a fundațiilor prin acumularea de ape meteorice la nivelul infrastructurii.
     În acest sens, s-au prevăzut măsuri de anvelopare a clădirii care să respecte cerințele minime ale rezistențelor termice corectate pe subansambluri, încadrarea consumului de energie primară a clădirii în valoarea de 123 kWh/mp/an. Deoarece Căminul cultural nu beneficiază de centrală termică, s-a impus achiziția uneia eficientă din punct de vedere energetic, funcționând pe combustibil solid, care este menită să preia consumurile de vârf, iar consumul de energie pentru încălzire și consumul de apă caldă menajeră să fie preluat de către pompa de căldură. Pentru reducerea consumului de energie pentru prepararea apei calde menajere s-au prevăzut panouri cu tuburi vidate. 
     Proiectul prevede translatarea cu un metru pe verticală a întregii șarpante pentru a asigura înălțimea optimă a spațiului de la mansardă în care se desfășoară activitățile specifice. Acest lucru se datorează înălțimii mici utile la nivelul pereților exteriori, respectiv prin diminuarea înălțimii datorate dispunerii la interior pe șarpantă a izolației termice. Soluția propusă nu presupune extinderea pe verticală a clădirii, deoarece s-a păstrat suprafața utilă existentă a imobilului. Ceea ce s-a modificat este volumul interior util, care va asigura un spațiu optim de desfășurare al activităților. Deoarece învelitoarea existentă nu satisface necesarul izolării optime, s-a impus schimbarea acesteia cu una mai eficientă, din țiglă zincată.
La ferestre se montează rulouri exterioare din aluminiu care, au un important rol funcțional: controlul luminii în încăpere, rezistentă la impact, izolație fonică și termică suplimentară, protecție împotriva intemperiilor, etc.
     Prin execuția trotuarelor perimetrale se reduce riscul de infiltrații a apelor pluviale din exterior și acumularea lor. Pe subansambluri, clădirea nu respectă rezistențele minime corectate impuse de normele în vigoare. Menționăm că proiectul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI.
      Instalațiile de canalizare: se propun a se efectua săpături mecanizate în rigole pentru lucrări de canalizare, montare țeava PVC cu îmbinări corespunzătoare și cămine de vizitare/racord, executate pe pat de nisip și umpluturi de pământ,compactare mecanizată a umpluturii de pământ pentru lucrări de canalizare 1.5m*0.5m.
     Instalații sanitare: s-a propus amenajarea de grupuri sanitare femei, bărbați, persoane cu dezabilități la parterul imobilului.
     Proiectul este sustenabil prin însuși specificul obiectivelor propuse. Prin soluțiile identificate se realizează investițiile în eficiența energetica a imobilului prin apel la tehnologii cu mare durabilitate/rezistență în timp. Astfel, proiectul o dată finalizat, furnizează un imobil ce necesită intervenții ulterioare minime.
     Reabilitarea termică a clădirii cămin cultural duce la creşterea participării cetățenilor orașului la dezvoltarea nivelului de trai prin accesul la cultură; creează, prin afirmarea diversităţii culturale, o societate deschisă şi conştientă de valoarea celuilalt, bun rezultat în vederea conservării și valorificării identității culturale specifice zonei.
     Ca activități culturale ce se prevăd a fi realizate prin intermediul prezentului proiect, se pot enumera:
   - dezvoltarea abilităților plastice (cursuri de pictură, sculptură, grafică, etc)
   - pregătiri corale, vocale și instrumentale pentru copii și adulți
   - cursuri de dans tradițional și modern, pentru copii și adulți
   - competiții de șah
   - desfășurarea serbărilor și evenimentelor școlare care necesită un spațiu mai mare
   - sesiuni literale cu dezbateri pe diferite teme și din anumite cărți
   - festivaluri culturale de păstrare a tradițiilor (colinde, obiceiuri, parada portului popular etc.)
   - simpozioane culturale pe diferite teme
   - evenimente privare (petreceri, dezbateri private)

     Grup țintă
     Grupul țintă al actualului proiect este populația orașului Dărmănești. În prezent, în clădirea Căminului cultural aflat în condițiile actuale se organizează anual un efectiv de circa 55 de evenimente (nunți, botezuri, petreceri, festivaluri și evenimente cultural artistice), la care participă în medie 60 persoane. Având în vedere disconfortul termic rezultat prin lipsa unei surse de căldură, locația nu este exploatată la maxim. Reabilitarea termică a clădirii Căminului cultural duce la creşterea numărului de evenimente artistice și culturale (cca 80/an) și a participării cetățenilor orașului într-un număr mult mai mare față de cel inițial la evenimentele și activitățile culturale desfășurate în cadrul Căminului cultural.

     Proiectul este depus în aplicația MYSmis și se află în evaluare.

 

     Valoare totală a investiției conform S.F. 992.531,68 lei din care
     - 974.860,76 lei prin Programul Operațional Regional
     - 17.670,92 lei din bugetul beneficiarului
 

 

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.