Crearea unui spațiu optim de învățare, conform cerințelor de funcționalitate ale Liceului tehnologic Dărmănești, oraș Dărmănești, județul Bacău


     Proiectul presupune lucrări de reabilitare, modernizare a clădirilor liceului, dotarea cabinetelor și sălilor de clasă cu mobilier și material didactic specific fiecărui laborator în parte, amenajări exterioare, termoizolarea tuturor clădirilor liceului cu polistiren expandat de 15 cm, precum și realizarea unei săli de sport cu structură formată din stâlpi de beton armat și ferme din lemn stratificat.
     Obiectivele investiției sunt îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării școlilor, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional, totodată participând la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalității de șanse, protejarea mediului și dezvoltare durabilă. Importanța obiectivului de investiții derivă din necesitatea punerii la dispoziție a resurselor materiale necesare pentru asigurarea minimului de dotări și a spațiilor adecvate desfășurării activităților sportive și educaționale, impunându-se astfel investiții pentru reabilitarea, îmbunătățirea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale din învățământul obligatoriu.

     Proiectul de află în stadiul de propunere.
     Valoarea estimată a investiției este de 24.846.159,00 lei, finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală și cofinanțare de la Bugetul Local (880.129,00 lei).

 

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.