Amenajare spațiu verde tip SCUAR, oraș Dărmănești


     Obiectivul proiectului constă în amenajarea unui spațiu verde de tip scuar prin reconversia spaţiului situat în intravilanul Orașului Dărmănești cu suprafaţa de 2040 mp şi valorificarea acestuia prin transformare într-un spaţiu de odihnă şi agrement.
     - Îmbunătățirea cadrului de viață, a aspectului estetic al orașului Dărmănești prin amenajarea unui spațiu verde acoperit de covoare de gazon, arbori și arbuști, utilat cu mobilier urban adecvat, iluminare ambientală și fântână arteziană care înfrumusețează peisajul.
     - Procesul de amenajare a peisajului cuprinde, așadar, acțiuni vizând punerea în valoare, refacerea și ameliorarea peisajelor, agrementarea acestora în vederea devenirii cât mai agreabile pentru procesul de recreere.
     - Menținerea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu și a sănătății populației prin crearea unui mediu sănătos, ameliorarea climatului și a calității aerului, accesul liber la recreere în parc.
     - Spatiile verzi de agrement și recreere care se înfățișează populației pot avea un efect reconfortant, estetic și tonic care să sporească dorința și durata de viață a oamenilor.
     - Creșterea zonelor de agrement și a spatiilor de joacă pentru copii prin amenajarea unui spațiu verde de recreere în orașul Dărmănești cu alei asfaltate, iluminat nocturn, amplasare piese de mobilier specific, locuri de joacă și zona pentru fitness exterior; fântână arteziană.
     Terenul ce urmează a fi ocupat de investiție are o suprafață de 2040 mp și va cuprinde: spațiu verde, alei pietonale, fântână arteziană, grup sanitar, perete fântână arteziană, cișmea stradală, plantare arbori și arbuști.
     Spațiile verzi din localităţile urbane au o influenţă majoră asupra calităţii vieţii cetăţenilor. Dacă sunt bine administrate, spaţiile verzi, parcurile, aliniamentele plantate şi scuarurile pot deveni locuri distincte şi atractive din arealul urban.
     Acțiunile întreprinse în acest sens se înscriu în tendințele europene actuale, de reconfigurare a imaginii urbane, de valorificare superioară a patrimoniului existent, într-o formulă care să corespundă necesităților actuale ale comunității.
     În linia acestor demersuri se înscrie şi intenția autorității locale de a amenaja spațiul din Strada Muncii, proiectul propus fiind important pentru creșterea suprafeței spaţiilor verzi din orașul Dărmănești, în vederea apropierii de normele şi de standardele europene privind spaţiul verde.
     Această investiție se înscrie în viziunea de dezvoltare a orașului si va conduce la creșterea calităţii vieţii cetăţenilor orașului prin transformarea spațiului din oraș în spaţiu pentru promenadă și petrecerea timpului liber. Prin proiect se va reabilita şi amenaja o suprafaţă în prezent neutilizata din intravilan şi în acelaşi timp se va realiza amenajarea unui spaţiu public destinat activităţilor de agrement şi socializare, având o serie de funcţiuni:
     • Funcţiune cu caracter social – spaţii libere pentru odihnă şi recreere, într-un context plăcut şi relaxant unde va fi încurajată şi facilitată socializarea între toţi cetăţenii orașului, din toate categoriile de vârstă, venituri, apartenenţă etnică, ocupaţie.
     • Funcţiune de spaţiu pentru relaxare, petrecere a timpului liber şi divertisment – aici îşi vor putea petrece timpul liber atât copii cât şi adulţii, fiind prevăzut atât mobilier urban cât şi spaţii de joacă si fitness exterior.
     • Funcţiune cu caracter estetic – spaţiul verde va fi dotat corespunzător, aleile pietonale vor fi delimitate lateral cu copaci şi bănci, iar instalaţia de iluminat va fi poziţionată astfel încât să pună în valoare arhitectura parcului.
     Oportunitatea investiţiei este justificată de necesitatea punerii în valoare a spațiului neutilizat și abandonat și a creării în zonă a unui loc de recreere, promenada, joacă pentru locuitorii orașului Dărmănești. În prezent pe terenul propus pentru amenajare se afla câțiva arbori fructiferi și iarbă. Zona inierbată este neîngrijită, cuprinsă de bălării.
     Crearea în orașul Dărmănești a unui loc adecvat care să asigure locuitorilor condiții pentru mișcare în aer liber, în condiții de siguranță cât și amenajarea unor zone care să fie adevărate oaze de liniște, verdeață, care să ofere o priveliște relaxantă tuturor categoriilor de vârstă va contribui la păstrarea și îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor.
     Prezentul proiect vine pe un fond de necesitate, în orașul Dărmănești nemaiexistând un spațiu verde amenajat de acest tip, iar suprafața de spațiu verde/locuitor este de 16,88mp, mult sub valorile normale impuse de Uniunea Europeana. Probleme identificate la nivelul orașului Dărmănești:
     - Lipsa de locuri de joacă în imediata apropiere;
     - Lipsa unei zone de agrement în oraș;
     - Existența unui spațiu public inestetic, fără utilizare;
     - Nevoia de a mari suprafețele verzi în oraș;
     - Nefolosirea la capacitate maximă a potențialului de recreere din zona

     Proiectul este depus în aplicația MYSmis și se află în evaluare.
     Valoare totală a investiției conform S.F. 1.321.871,47 lei din care
     - 1.296.226.84 lei prin Programul Operațional Regional
     - 25.644,63 lei din bugetul beneficiarului

 

  • 1 (268 kB)
  • 2 (275 kB)
  • 3 (297 kB)
Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.