Amenajare și modernizare Centru Civic – etapa II
Oraș Dărmănești, jud. Bacău


     Necesitatea și oportunitatea investiţiei
     Zona proiectată se găsește în Centrul Civic al oraşului Dărmănești, reprezentând etapa a II-a de reabilitare și amenajare a acestuia.
     Din punct de vedere administrativ, amplasamentul studiat aparţine domeniului public al oraşului Dărmănești, aflat în administrarea Consiliului Local Dărmănești, zona caracterizată printr-un amestec eterogen de lucrări și amenajări publice sau private, cu caracter îmbătrânit, cenuşiu și îndepărtate total de specificul zonei montane, în care este amplasată localitatea Dărmănești.
     Prin Centru Civic etapa II, se defineşte zona centrală care cuprinde str. Victoriei - de la intersecţia cu D.J.123 (Poșta) până la podul peste pârâul Uz. Deasemeni, se consideră ca fiind parte a Centrului Civic etapa II și strada Muncii, de la intersecţia cu D.J.123 (Bloc ANL), până la adresa Str. Muncii nr. 15, precum și zona de teren din jurul Centrului Național de informare și Promovare Turistică (în spatele blocului de locuinţe Centru).
     În anul 2016 a fost realizată lucrarea de Amenajare și Modernizare Centru Civic - etapa I și s-a constatat că efectul din punct de vedere urbanistic a fost un real succes, asigurându-se o creştere semnificativă a gradului de confort pentru cetăţenii oraşului. În vederea realizării într-un cadru unitar și integrat a unui proiect de Centru Civic, așa cum a fost menţionat mai sus, se consideră că este necesar a se continua lucrările de amenajare și modernizare a zonei centrale a oraşului prin realizarea etapei II.
     Proiectul pentru amenajarea și modernizarea Centrului Civic al oraşului Dărmănești, se integrează în acţiunile prevăzute în Strategia de Dezvoltare Durabilă a oraşului 2014- 2020 şi va permite Autorităţii Publice Locale a oraşului Dărmăneşti să îmbunătăţească calitatea vieţii locuitorilor, în contextul unei dezvoltării armonioase a localităţii, obţinute prin aplicarea soluţiilor potrivite pe termen scurt şi lung. În strategie se menţionează, de asemenea, modernizarea și dezvoltarea reţelei rutiere, extinderea și modernizarea infrastructurii de agrement prin amenajarea de zone verzi (parcuri, scuaruri) sau spaţii de promenadă.
     DESCRIEREA LUCRĂRILOR
     Lucrările de amenajare a centrului civic - etapa II vor fi împărțite pe diverse funcţiuni, conform planului de situaţie anexat. Astfel zonele propuse spre amenajare, sunt:
- Zona pietonală din faţa blocului de locuinţe
- Zona verde
- Spaţiul de joacă pentru copii
- Zona de parcare auto
- Modernizarea carosabilului și trotuarelor Străzilor Victoriei şi Muncii, între D.J.12A şi Str. Muncii nr. 15
     ZONA PIETONALĂ DIN FAȚA BLOCULUI DE LOCUINŢE
     Pavajele sunt alcătuite din texturi diferite, pentru a crea un spaţiu dinamic. Predomină pavajul de fond unitar, printre care se împletesc alei șerpuite din pavaje colorate, ce marchează accesele. Tot prin pavaj se marchează și axul principal al compoziţiei ce porneşte dinspre intersecţia estică și se opreşte în accesul Primăriei, marcându-se importanța acestei instituţii în amenajarea centrului civic. De asemenea, restul pavelelor folosite vor continua imaginea creată în prima parte a proiectului, care a fost deja implementată.
     ZONA VERDE
     Accesul în incinta zonei de agrement se va face dinspre partea vestică, adică scuarul amenajat în prima parte a proiectului, printr-o alee ce face legătura între clădirile Primăriei oraşului, continuând modelul pavajului pe aleile principale ale spaţiului nou creat.
     Accesul se va face de asemenea şi dinspre partea estica, dinspre Str. Victoriei, dar se va putea accede şi dinspre spaţiile comerciale situate la Sud de Centrul de Turism.

     Pavajele sunt alcătuite din texturi diferite, pentru a crea un spaţiu dinamic. Pavelele folosite vor continua vizual imaginea creată în scuarul din faţa Primăriei, aleile principale folosind modelul aleii care duce spre fântâna arteziană construită în prima fază a proiectului. Această alee principală se bifurcă, pentru a marca celelalte două accese spre zona verde. În centru acestei ‘intersecţii’ se va planta un brad argintiu.
     Amenajarea peisagistică ce va avea în centru un brad argintiu va mai cuprinde și un gard viu de protecţie. Zona va fi iluminată cu ajutorul stâlpilor de iluminat exterior ambiental. Se vor monta banei din lemn pe structura de beton și coşuri de gunoi metalice stradale.
     SPAŢIUL DE JOACĂ PENTRU COPII
     Locul de joacă pentru copii va fi amenajat în vecinătatea spaţiilor verzi şi va cuprinde leagăne, balansoare, tobogan și groapa de nisip, carusel rotativ cu figurine-animale, castel de activități pentru copii-sistem complet şi figurine pe arc. Sunt prevăzute băncuţe pentru părinţii care îşi vor putea supraveghea copii din imediata apropiere.
     ZONA DE PARCARE AUTO
     Parcarea existentă va fi reconturată, eliminându-se excesul de spaţiu neutilizat. În zona adiacentă spaţiilor verzi nou create, până la trotuarul din faţa clădirii Poliţiei şi până la taluzul căii ferate dezafectate, se vor crea 48 locuri de parcare, dintre care 7 dedicate Poliţiei. Aceste locuri de parcare vor deservi locuitorii din blocul de locuinţe de pe Str. Muncii, dar şi vizitatorii spaţiilor comerciale din zonă, iar în zilele de târg, vor fi utilizate şi de către vizitatorii acestuia. Acestor locuri de parcare li se adaugă alte 16, grupate cate 6, 4 sau 3 pe străzile ce urmează a fi modernizate.
    MODERNIZAREA CAROSABILULUI ȘI TROTUARELOR STRĂZILOR VICTORIEI SI MUNCII, INTRE D.J.l2 A ȘI STR. MUNCII NR. 15
    Străzile Victoriei și Muncii (străzi asfaltate ce fac parte din categoria IV - drumuri de interes local), ce se doresc modernizate prezintă o configuraţie asemănătoare, în sensul ca acestea au o pantă uşoara dinspre D.J. 123, până în intersecţia lor și mai departe către capătul fiecăreia dintre ele. Partea carosabilă a străzilor este de cca. 7 m, iar trotuarele au o lăţime uşor variabilă, în funcţie de obstacolele intersectate. Prin realizarea unor recente lucrări de canalizare menajera în zonă, dar și din cauza îmbătrânirii, atât carosabilul din asfalt și beton, cat și trotuarele din pavaje, sunt uşor vălurite, tasate, crăpate și au un aspect vizual neplăcut, care creează un disconfort major circulaţiei auto și pietonale.
    Din intersecţia străzilor Muncii cu Victoriei, spre podul peste pârâul Uz, strada Victoriei are carosabilul din beton. În această zonă se constata o lărgire a zonei drumului public, prin existența unei parcări auto (Poliție), precum și zona din spatele blocului de locuinţe, care cuprinde o parcare auto, drum acces garaj Primărie, Centrul CNIPT- cu spații verzi aferente.
     Astfel, intersecţia dintre Str. Victoriei şi Str. Muncii va fi amenajată ca sens giratoriu, cu diametru interior de 12 m şi diametru exterior de 16m. Interiorul sensului giratoriu va fi constituit din spaţiu amenajat peisagistic (diametru 5-6m), borduri rutiere de 0,20m grosime şi suprafaţă pavată cu pavele pentru trafic greu, pentru o fluidizare a traficului şi o traversare uşoara a intersecţiei. Unde spaţiul o permite, se vor amenaja benzi speciale pentru preselecţie rapidă, de 3,5m lăţime (dinspre Str. Victoriei spre Str. Muncii, direcţia Nord-Vest şi dinspre Str. Muncii spre Str. Victoriei, direcţia Vest-Sud).

     Valoare lucrări conf. S.F. 1.345.255,00 (cu TVA) din Bugetul Local.

 • 0 Localizare (343 kB)
 • Initial 1 (172 kB)
 • Initial 3 (212 kB)
 • Initial 6 (203 kB)
 • Initial 8 (199 kB)
 • 1 Propus (107 kB)
 • 2 Propus (121 kB)
 • 3 Propus (119 kB)
 • 4 Propus (115 kB)
 • In executie 1 (219 kB)
 • In executie 2 (137 kB)
 • In executie 3 (131 kB)
 • In executie 4 (71 kB)
 • In executie 5 (69 kB)
 • In executie 6 (86 kB)
 • In executie 7 (64 kB)
 • In executie 8 (144 kB)
Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.